Bocken, de bakkers

Zoals aangegeven op de vorige pagina ontstond de bekende bakkerij Korsten uit de bakkerij van de familie Bocken.
Het is Joannes Bocken, geboren Neeritter in 1772 die als eerste uit deze lijn het beroep bakker uitoefende. Het is niet bekend of hij in die tijd al een eigen nering had, of ergens in loondienst was, maar het was waarschijnlijk het laatste. Het bakkers leven zet zich echter generaties voort.
Joannes huwde Helena Stultiens, en het echtpaar kreeg slechts een kind, zoon Jan Leonard.

Jan Leonard werd geboren in 1801 in Weert, huwde Aldegondis Hubers in 1830 in Weert, en de huwelijks akte geeft zijn beroep als bakkersknecht. In de huwelijks bijlagen vinden ook zijn certificaat van voldoening van de plichten aan de nationale militie, en dit certificaat geeft aan dat hij als zijnde enige zoon vrijgesteld werd van de dienstplicht.

Het echtpaar Bocken – Hubers krijgt vijf kinderen, vier dochters en een zoon, die als derde generatie het bakkers beroep voortzet: Johannes Franciscus.

Johannes Franciscus huwde in 1880 in Weert met Maria Catharina Broens, en ook zijn huwelijks akte geeft als beroep: bakker.

Uit dit huwelijk worden twee zonen als bakker vermeld, Franciscus Josephus Henricus en Petrus Johannes Joseph. Zij vormen de vierde generatie bakkers, en het zijn vrijwel zeker deze twee broers die met verenigde krachten in Weert aan de Maaspoort de bakkerij Bocken op de kaart zetten. Een van de broers vertrekt later naar Heerlen, maar de bakkerij aan de Maaspoort kreeg naam en faam.

De bakkerij aan de Maaspoort, rond 1930. Links is nog de “Bockensteeg” te zien.

De bakkerij lag op de hoek Maaspoort – Begijnenhofstraat, maar deze laatste werd al vrij snel in de volksmond bekend als de Bocken steeg.
De bakkerij bestond in ieder geval tot in de 30er jaren onder de naam Bocken, en werd later overgenomen door een van de in loondienst zijnde knechten, Mathieu Korsten.

Hieronder een aantal prachtige foto’s van de bakkerij / werkplaats, afkomstig van de website weertisveranderd.nl opgezet door Art-is communicatiebureau (opent in nieuwe tab).
De foto’s hieronder geven een schitterend tijdsbeeld weer.

Vlak voor of vlak na de overname haalde de bakkerij nog groot het regionale nieuws vanwege een inbraak.
Het is aannemelijk dat de inbraak gebeurde na de verkkop van de bakkerij aan M. Korsten, gezien het aanzienlijke bedrag dat buit opleverde.

Nieuwe Venlosche Courant 15 Oktober 1935
De Limburger Koerier 20 November 1935

Leave a Reply

Your email address will not be published.