Bocken

De oorsprong van de familie Bocken

Voor zover bekend en gevonden komen de oudste leden van de familie Bocken uit Kessenich, Belgie, en geografisch gezien is dit niet zo heel ver van Weert.

Begin 1700 wordt hier Leonardus Bocken geboren, die later zal huwen met Catharina Keijsers. Uit dit huwelijk komen vier kinderen voort, waarvan een van de zonen, Reijnerus Bocken, in Kessenich in 1767 huwde met Johanna Theunissen.

Let op: deze pagina bevat diverse hyperlinks (in blauw) die vervolg pagina’s openen met nog meer informatie.

Het is deze Reijnerus die de naam Bocken naar Nederland bracht, waar hij op 52 jarige leeftijd in 1789 in Neeritter kwam te overlijden. Waarschijnlijk werkte hij als dagarbeider en deed dienst op de boerderijen daar als knecht, waarbij ook zijn echtgenote Johanna Theunissen mee reisde en de nodige arbeid deed. Extra inkomsten waren altijd welkom in die tijd. Na het overlijden van Reijnerus bleef Johanna in Kessenich, waar zij in 1789 op 60 jarige leeftijd kwam te overlijden.

Uit dit huwelijk zijn in ieder geval zes kinderen bekend, het eerste kind werd nog geboren in Kessenich Belgie), en de volgende vijf werden allen geboren in Neeritter.
Klik hier voor een overzicht (pagina opent in een nieuwe tab).

Zoon Leonard, de oudste en tevens de enige van het gezin werd nog geboren in Kessenich.
Hij huwde Gertrudis van Deur, en kwam later te overlijden in Heinsberg, Rheinland in het toenmalig Pruissen. Ook hij werkte dus aannemlijk als dagarbeider / dienstknecht.
Uit dit huwelijk zijn een aantal kinderen bekend die voor verdere spreiding van de naam zorgen, onder andere in Thorn, Herten en terug in Neeritter.
Opmerkelijk is het om te zien dat hier door schrijf fouten in diverse gemeentes de naam Bocken veranderd in Bokken. Zo komt het dat teruggaand in de geschiedenis de familie nog veel groter en verspreid was als oorspronkelijk aangenomen.
Klik hier voor meer informatie over de naams verandering (pagina opent in een nieuwe tab)

Zoon Joannes huwt met Helena Stultiens, en uit dit huwelijk is slechts een zoon bekend:
Jan Leonard.
Joannes komt op 75 jarige leeftijd, 18 Juni 1849 in Weert te overlijden. Joannes is in Weert gevonden met als beroep bakker. Ook zijn zoon, een kleinzoon en twee achterkleinzoons worden als bakker genoemd.
De bakkerij Bocken was een bekende bakkerij aan de Maaspoort. De naastgelegen Begijnenhofstraat stond in die jaren bekend als de Bockensteeg.
Rond 1935 besloot de laatste bakker Bocken ermee te stoppen, en werd de bakkerij overgenomen door Mathieu Korsten die als werknemer de zaak overnam. Deze laatste ging in 2019 failiet.
Klik hier voor meer over de bakkerij (pagina opent in een nieuwe tab).

Zoon Franciscus werd in Neeritter gedoopt op 4 Juni 1775. Franciscus was de over-grootvader van Neerke Bocken die met Mi-j-Bet Kiggen zal huwen.
Hij huwde met Helena van Grimbergen, en alhoewel Helena aan de Molenpoort in Weert woonde, vond het huwelijk plaats in Kessenich. Ook de naam Grimbergen was vrijwel zeker origineel uit Belgie afkomstig. Het echtpaar zal zich aan de Molenpoort vestigen.
Klik hier voor meer informatie aangaande de Molenpoort en hoe de familie Bocken op het Laar terecht kwam (de pagina opent in een nieuwe tab).

Franciscus kwam vrij jong te overlijden in Weert, op 26 April 1809 op 34 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk twee kinderen bekend, Renier en Anna Elisabeth.

Renier Bocken vestigde zich permanent in Weert als landbouwer. Hij werd geboren 15 Maart 1805. Op 6 April 1836 huwt hij met Anna Catharina Smis, eveneens geboortig van Weert. Hij kwam te overlijden op 3 November 1865 in Weert.
Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

  • Joanna Elisabeth 1837 – 1839 Weert
  • Joannes Franciscus 1839 -1873 Weert (bleef ongehuwd)
  • Petrus Johannes 1841 – 1914
  • Joannes Mathijs 1843 – 1843 Weert
  • Joanna Maria 1846 – 1847 Weert

Er bleef dus slechts een kind over die de naam Bocken kon voortzetten; Petrus Johannes.

Petrus huwde 31 Oktober 1873 in Weert met Maria Ida Nouwen. Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon, Antoon Renier Bocken die met een groot aantal kinderen de naam Bocken in en rond Weert kan voortzetten.

Klik hier om verder te gaan naar de eerste generatie de familie Bocken – Kiggen aan het Laar in Weert. De pagina opent in een nieuwe tab. Let op: vergeet niet eens de hyperlinks aan te klikken voor de andere pagina’s met achtergrond geschiedenis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.