Foto’s Bocken – Kiggen

Op deze pagina een aantal foto’s in relatie tot de kinderen uit het echtpaar Bocken – Kiggen.
Het eerste kind geboren in het gezin Bocken-Kiggen was Maria Petronella, of gewoon Mieke zoals zij in het dagelijks leven werd genoemd, geboren in 1904.

Mieke huwde later met Hendrik Truijen, afkomstig uit Stramproy. Ook dit echtpaar vestigde zich op het Laar, hieronder een foto van de boerderij gelegen aan de Caelerweg.

Laar 54, later Caelerweg, boerderij Truijen-Bocken

Hendrik Truijen, of Harrie zoals hij werd genoemd, was niet uit een heel grote familie afkomstig. Hieronder een foto met het gezin Truijen.

Truijen ‘Aerkes’, staand vlnr: Cris, Harie, To en Tjeu. Zittend vlnr: vader Rieëk Henricus en moeder Aldegonda Jacobs. Die roepnamen stonden voor Christiaan, Hendrikus, Joanna Catharina en Mathijs.

Het tweede kind, zoon Peter Hubertus, of gewoon kort Ber, huwde met Mieke Weijen. Mieke was geboortig van Tungelroy, en ook op de boerderij geboren.

Van jongs af aan moesten de kinderen mee helpen op het land, of thuis op de kinderen passen. In die tijd, ver voor emancipatie en andere modernere opvattingen werd de waarde van de vrouw bepaald door de mate waain zij kon huishouden, opvoeden en lief hebben.
Strikt in die volgorde, want volgens toen geldende opvattingen was een goed huishouden een zaak van zuinig rond komen met karig huishoud geld en toch in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen.
Het herstellen of vermaken van kleding voor jongere broertjes of zusjes gaf weer ruimte in dat huishoud geld voor andere zaken. Zo vinden we Mieke terug op jonge leeftijd (rond 12 -14 jaar) op naailes.

Mieke geheel links met de voeten op een bankje. Bezig met een handwerk zo te zien.

Mieke kwam zelf ook weer uit een groot gezin, en hieronder een foto gemaakt bij de gouden bruiloft van haar ouders.

Familie Wijen-van de Kraan. Gouden bruiloft 1945. Het echtpaar huwde op 3 Mei 1895.
Zittend vlnr: Lies (1907-1998), An (1896-1968), vader Pier (1871-1966), moeder Anna Maria (1874-1947), Tru-j (1902-1990) en Nel (1905-1965).
Staand vlnr Mieke (1908-1993), Tinus (1916-1965), Zjef (1914-1993), Zjang (1898-1964), Thieu(1910-1947), Piet (1900-1955) en Drina (1912-1975)
Petrus Hubertus (Pier) Weijen\
Anna Maria van de Kraan
Kievitspeelweg in Tungelroy, de boerderij Smeetjes Pier. De vader van Petrus Hubertus was smid.

Kind nummer zeven, Truke Bocken huwde Johannes Hubertus (Bert) Koppen. Het echtpaar kreeg in totaal 7 kinderen, waarvan de jongste door een droevig ongeval in 1945 komt te overlijden.

Gezin Koppen Bocken, rond 1948
Gezin Koppen-Bocken begin jaren ’60

Kind nummer tien, Peter Hubert Henricus, kortweg Harry Bocken, huwde To Schreurs.
Ook dit echtpaar vestigde zich als landbouwers aan het Laar. Hieronder een foto van hun boerderij.

Laar 158, later Rietsteeg 8,boerderij Harrie Bocken en To Schreurs