Disclaimer

Copyrights
Genealogische data zoals namen, plaatsen, beroepen en data van geboortes, huwelijk en overlijden zijn historische informatie. Aldus, met inachtneming van wettelijke openbaarheid en privacy regels zijn deze gegevens openbaar voor het publiek. Als zodanig rust er ook geen copyright op deze gegevens.
Bedenk echter dat een onderzoek en publicatie zoals hier op de website gepresenteerd vaak aan jaren onderzoek onderhevig is geweest.
Het staat eenieder vrij gegevens over te nemen, maar het wordt op prijs gesteld als u het even laat weten. Wellicht heeft u ook nog aanvullende gegevens voor mij.
 
Anders is het echter met biografische cq persoonlijke gegevens, zoals hierboven in het menu. Veel van deze gegevens vergden een nog verder en diepgaand onderzoek, en waren mijn werk. Voor het overnemen dan wel publiceren van deze genoemde gegevens, dient u toestemming te vragen.
 
Privacy
Nederland, en daarnaast vele andere landen hebben wetten aangaande het publiceren van details aangaande levende personen.  De zogenaamde WBP, of wet op bescherming van persoonsgegevens.
De gegevens van overleden personen vallen niet onder deze wet.
Voor stamboom onderzoek, en daarmee het publiceren van gegevens worden de volgende termijnen toegepast wat betreft openbaarheid van aktes:
 
Geboorte na 100 jaar
Huwelijk na 75 jaar
Overlijden na 50 jaar
 
De meeste programma’s voor het verwerken van gegevens, alsmede het publiceren van gegevens hebben een zogenaamd privacy filter ingebouwd waarmee deze data afgeschermd worden. Daarom ziet u bij veel personen de vermelding “privacy filter” en worden alleen de initialen weergegeven.

Tot slot
Het is uiteraard mijn streven om alles zoveel mogelijk foutloos weer te geven. Het kan echter gebeuren dat er hier en daar nog een foutje is ingeslopen. Laat het even weten middels een mailje, waarvoor ik uiteraard dankbaar ben.
Ook aanvullende gegevens, scans van foto’s, bidprentjes, aktes en andere documenten zijn altijd welkom.
Geef hierbij wel aan of deze op de website gepubliceerd mogen worden.