Den Haag, 1800 – 1900

Maar zelfs met al die groei, en de opnieuw stijgende inwoners aantallen heeft Den Haag nooit stadsrechten gehad. Er was wel bestuur geweest zoals alleen de steden dat kenden.

In 1795 zag Frankrijk opnieuw de kans schoon, en trokken de Franse legers van Napoleon de Republiek binnen.

In 1806 wordt Nederland onder Lodewijk Napoleon (de broer van) een koninkrijk.
Lodewijk Napoleon ging in eerste instantie in Den Haag wonen, en gaf de stad nu ook gelijk de stadsrechten, wat niet meer als een ere-titel was.

Hierdoor werd Den Haag wel onmiddelijk de stad die het eigenlijk al eeuwenlang was.

Lodewijk Napoleon

Na 1815, toen Nederland officieel een Nederlands Koninkrijk werd, werd er alleen nog maar gesproken over de “stad ‘s Gravenhage”, wat Den Haag on-officieel ook nog eens tot stad maakte. Dit gaf geen extra of bijzondere rechten meer, het stadsrecht was in 1795 eigenlijk al afgeschaft.

Na het vertrek van de Fransen in 1813, brak er opnieuw een bloeiende periode aan voor Den haag.
De koning kwam in Den Haag wonen, wat het gelijk tot een echte hofstad maakte. Achtereenvolgens woonden koning Willem, Willem II en Willem III in de stad.

Vanuit het midden van de 19e eeuw maakte Den Haag opnieuw een groei door, die ditmaal explosief was. Er trokken tienduizenden mensen van het platteland naar de stad, hopend op een beter bestaan en werk voorzieningen.
In 1850 woonden er ongeveer 70.000 mensen in Den Haag

Met deze groei, en de ontwikkelingen van nieuwe technologische ontwikkelingen veranderde het straatbeeld van Den Haag in hoog tempo.
De oude gaslantaarns werden bijvoorbeeld vervangen door de electrische verlichting, wat ook weer kabels en masten met zich meebracht.

De paarden tram, waarmee Den Haag een landelijke primeur had

In 1864 ging de eerste paarden tram rijden, dit werd een landelijke primeur. In 1879 kwam daar de stoomtram bij, en nog geen 10 jaar later de electrische tram.
Daarnaast kwamen ook de eerste fietsen, gevolgd door de auto’s en de stad werd chaotisch met al dat verkeer……

Na 1900 groeide de stad verder, met alleen een stop tijdens de tweede Wereld Oorlog.
Van 200.000 inwoners steeg dit in 1950 naar ongeveer 560.000.
Na de tweede Wereld Oorlog ging Den Haag verder met uitbreiden, en maakte de stad tot wat het nu is.
Kleurrijk, historisch, een mix van culturen en bruisend van het leven.

Terug naar Den Haag