Gommarus van Lier

De Heilige Gommarus van Lier

Een los maar aardig stukje geschiedenis wat niets met onze familie te maken heeft, maar wel aardig is om te lezen.


Gommarus of Gummarus van Lier is vooral bekend in de plaats Lier, in Belgie onder Antwerpen, waar hij als beschermheilge vereert wordt.
Gommarus van Lier werd geboren in het begin van de 8e eeuw, in Emblem (nabij Lier), en was een ridder aan het Hof van Pepijn III de Korte. Volgens de legende is hij tevens stichter van de plaats Lier.

Hij is patroon van allen die met een breuk te kampen hebben.
Een van de aan hem toegeschreven wonderen is dat hij een afgebroken boom met zijn riem weer heeft hersteld. Het verhaal hierachter is als volgt: De buurman van Gommarus klaagde dat een paar medewerkers van Gommarus een prachtige boom op zijn landgoed hadden omgehakt. Gommarus liet de boom weer overeind zetten, maakte de afgehakte stukken er weer aan vast en deed om dat alles zijn riem. De boom ging vervolgens over tot de orde van de dag en groeide en bloeide weer als nooit tevoren. Dit maakte hem tevens tot patroon van de houtbewerkers, en houthakkers.

Hij is ook patroon van de (doof)stommen, dit volgens een ander aan hem toegeschreven verricht wonder.
Ooit genas hij een doofstomme van zijn kwalen, en de jongeling kon weer horen en spreken, maar het merkwaardigst van al was dat hij ook Latijn kon spreken!!

Gommarus was getrouwd met de niet zo lieftallige Grimmara. Zij was buitengewoon wreed tegenover de dienaren en lijfeigenen. Toen Grommarus eens langere tijd van huis was, liet ze de laatsten al hun vee onteigenen en weghalen, en na protest werden zij mishandeld en het hoofd kaalgeschoren. 
Nadat Gommarus thuis kwam, en vernam wat er gebeurt was vroeg hij het personeel om vergeving. Daarop scheidde hij van zijn vrouw, en trok zich terug als kluizenaar.

Hij raakte bevriend met Rumoldus van Mechelen, en samen bouwden zij een kapel. Hij stierf omstreeks 775 en in 1337 begon men te Lier een kerk te bouwen ter ere van hem. 11 Oktober is zijn feestdag.


Leave a Reply

Your email address will not be published.