Huis Overcingel, deel 3

Generatie 6 A Johannes Henricus Petrus van Lier

Uit het huwelijk Johannes van Lier en Roelina Hofstede blijven er twee zoons over die de geschiedenis van het Huis Overcingel zullen voortzetten. Vader Johannes kwam in Kleef te overlijden na zijn vluchten en Johannes Henricus Petrus wist na tussenkomst het huis voor de familie te behouden.

Doopinschrijving JHP van Lier

Johannes H.P. werd gedoopt in Assen op 20 Mei 1759. Zie de inschrijving hierboven.Hij studeerde rechten aan de universiteit van Groningen, waar hij in 1781 promoveerde en advocaat werd.

Vanaf 1791 was hij lid van de raad aan het Hof van Justitie in Drenthe, maar na de revolutie in 1795 was hij ambteloos tot 1798. In 1802 werd hij lid van het Departementaal Gerechtshof van Drenthe, waarna hij in 1808 als burgemeester van Assen werd benoemd. Tot aan zijn dood bleef hij tevens de functie als president van de rechtbank te Assen behouden.

Op 27 januari 1782 huwde hij in Assen met Anna Sara Clara Gockinga, dochter van Reneke Busch Gockinga en Henriette Johanna Trip. Helaas bleef dit huwelijk kinderloos.

Vanaf ongeveer 1802 had hij wel de zorg over de twee nog jonge zonen van zijn broer Helperus, die na diens overlijden terugkeerden vanuit Kaapstad naar Nederland.

Inschrijving huwelijk JHP van Lier

Johannes Henricus Petrus kwam te overlijden op 9 mei 1823 in Assen en liet het huis Overcingel na aan de twee zoons van zijn broer Helperus Ritsema van Lier, (Generatie 6.B1 en 6.B2) zodat het huis in de familie bleef.


Generatie 6 B Helperus Ritsema van Lier 

Doopinschrijving Helperus Ritsema van lier 1762

Helperus werd gedoopt op 4 November 1764 in Assen. Hij genoot later enige bekendheid als nederlands schrijver en predikant.

Vanaf zijn 12e jaar studeerde hij aan het gymnasium in Groningen, waar hij door zijn vaak buitengewone prestaties opvalt. In 1779 begint hij zijn studie theologie aan de universiteit van Groningen, hetzelfde jaar als hij het gymnasium afsluit.

Helperus van Lier

In 1785 promoveerde hij in Assen tot doctor in de philosophie, en wordt predikant.
Samen met zijn zusters Catharina Allegonda die toen 16 was, en de oudere zuster Clasina Magdalena vertrekken zij op 27 mei 1786 vanaf Texel met het VOC schip Jachtrust naar Kaapstad.


Het schip komt aan in September, en in Oktober wordt Helperus als predikant geinstalleerd.
In de jaren daarop volgend staan beide zusters hun broer terzijde, in diens pastorale taken als ziekentrooster en godsdienst onderwijzer.
Daarnaast richtte hij een bid- en werkvereniging op.


Op 7 januari 1787 huwt Helperus in Kaapstad met Maria Johanna van der Riet. Uit dit huwelijk kwamen 4 kinderen voort, waarvan hieronder een overzicht.

  • Johannes Petrus 1787 – ?? overleden Kaapstad, huwde Maria Elisabeth Anosi
  • Johannes Henricus Petrus 1790 -1824 huwde Johanna Everhardina Carsten
  • Maria Rolina Johanna 1791 – ?? overleden Kaapstad, huwde Willem K. Kuijs
  • Herman Hubert 1792 – 1863 huwde Margaretha Westra

Helperus werd echter in 1791 door tuberculose besmet.
In 1792 zou hij in Juli op de preekstoel bloed spuwend in elkaar zijn gezakt. Hij zou hier niet meer van genezen, en hij komt twee jaar later te overlijden op 31 Maart 1793 in Kaapstad, slechts 29 jaar oud.

Aan zijn sterfbed zaten zijn (dan zwangere) echtgenote Maria Johanna samen met de drie kinderen en zijn twee zusters.

Zuster Catharina Allegonda zette na zijn dood het werk van haar broer nog voort, maar ook zij was besmet met tuberculose en overleed op 22 September 1801 in Kaapstad, slechts 33 jaar oud.

Echtgenote Maria Johanna van der Riet, blijft achter met de drie nog jonge kinderen en een vierde kind op komst. Dit laatste kind, een zoon, werd gedoopt in Augustus 1792 en heeft zijn vader dus nooit gekend.

Maria Johanna komt te overlijden in 1799 en de twee jongste zoons, dan 7 en 9 jaar oud worden terug naar Nederland gestuurd waar zij onder de voogdij van Johannes Henricus Petrus van Lier komen, de oudere broer van Helperus.

Een bescheiden praalgraf van Helperus Ritsema van Lier in Kaapstad

Verder lezen? Klik hier of kies Huis Overcingel deel 4 in het menu hierboven