Huis Overcingel, deel 4

Na het overlijden van de predikant Helperus Ritsema van Lier in Kaapstad, werden twee van zijn zoons terug naar Nederland gestuurd, waar zij onder de hoede kwamen van de broer van Helperus, Petrus. Zo kwamen zij terecht in het huis Overcingel.

Generatie 7 6B.1 Johannes Henricus Petrus van Lier

De oudste van de twee, Johannes Henricus Petrus huwt in Meppel op 28 oktober 1818 met Johanna Everhardina Carsten. Het huwelijk blijft echter kinderloos, en na 6 jaar huwelijk komt Johannes 19 november 1824 in Assen te overlijden. Hij werd 34 jaar oud.

Zo kwam het huis Overcingel na zijn overlijden compleet in handen van zijn broer Herman Hubert van Lier. Zie hieronder.

Generatie 7 6B.2 Herman Hubert van Lier

Herman Hubert van Lier werd geboren 12 Augustus 1792 in Kaapstad.
Hij heeft zijn vader nooit gekend, en werd na terugkeer in Nederland opgevoed door zijn oom Petrus, de oudere broer van zijn vader.

Hij studeerde rechten, en werd na zijn studie griffier van het vredegerecht in Assen. In 1832 werd hij benoemd tot burgemeester van Norg, een functie die hij combineerde met die van notaris. In 1842 werd hij benoemd tot notaris van Assen.

Op 13 September 1826 huwde hij in Assen met de in Harlingen geboren Margaretha Westra. Margaretha werd geboren 21 Maart 1802 als dochter van Hendrik Jan Westra en Eva Fontein.

Uit dit huwelijk worden drie zoons geboren, waarvan de laatste kort na de geboorte zou komen te overlijden:

Helperus (1827 – 1895), Hendrik (1828 – 1904) en Johannes Hendrikus (1830 -1831)

Herman Hubert zou zijn verdere leven in het huis Overcingel blijven wonen.
In 1823 werd er op de omliggende grond een park in landschapstijl aangelegd. In 1860 werd er een heuvel in dit park aangelegd, waarop een koepel gebouwd werd. In deze koepel bevind zich het borstbeeld van zijn zoon Hendrik die het landgoed later zou erven.

Margaretha komt 4 jaar na het huwelijk op 5 Februari in Assen te overlijden. Zij was 28 jaar, en overleed een paar dagen na het overlijden van hun jongste zoon die nog maar twee maanden oud was.
Herman Hubert zou niet weer hertrouwen. Hij bleef alleen achter met twee nog jonge kinderen, en kwam zelf te overlijden op 8 Maart 1863 in Assen.

Het borstbeeld op het landgoed

Verder lezen? Klik hier of kies Huis Overcingel deel 5 in het menu hierboven