Huis Overcingel, deel 5

In dit voor-laatste deel de drie kinderen van Herman Hubert van Lier en Margaretha Westra.
Zij vormen de achtste generatie, en het huis Overcingel is nog steeds in bezit van de familie van Lier.

Generatie 8 6B.2.1 Helperus van Lier

Helperus van Lier, als eerste zoon, werd vernoemd naar zijn grootvader. Hij werd geboren 21 maart 1827 in Assen, maar zou later in het St. Joris Gasthuis in Delft terecht komen, waar hij op 31 oktober 1895 overleed. Hij werd 68 jaar en is nooit gehuwd.
Met zijn overlijden kwam het huis Overcingel geheel in handen van zijn broer Hendrik van Lier, zie verder hieronder.

Generatie 8 6B.2.3 Johannes Hendrikus Petrus van Lier

Johannes Hendrikus Petrus werd geboren op 18 December 1830 in Assen. Vrij snel na de geboorte kwam hij te overlijden op 1 Februari 1831, eveneens in Assen. Hij werd dus nauwelijks 6 weken oud. ook moeder Margaretha kwam slechts enkele dagen daarna te overlijden, op 5 Februari 1831. Hieronder de aktes.

Geboorteakte Johannes Hendrikus Petrus van Lier
Overlijdensakte Johannes Hndrikus Petrus van Lier
Overlijdensakte Margaretha Westra
Het graf van Margaretha en jongste zoon Johannes HP van lier

Generatie 8 6B.2.2 Hendrik van Lier

Hendrik van Lier

Hendrik van Lier werd geboren op 27 november 1828 in Assen.

Hij studeerde rechten aan de hogeschool van Groningen, en promoveerde aldaar in 1850. Na zijn studie vestigde hij zich in eerste instantie als advocaat in Assen en werd in 1851 in deze plaats kandidaat notaris.

Na het overlijden van zijn vader in 1863 volgde hij hem op als notaris in Assen.

In 1879 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Drenthe, van 1882 tot 1888 was hij buitengewoon lid van de Gedeputeerde Staten van deze provincie.

In 1888 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Hendrik van Lier was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Daarnaast was hij ondermeer ook deken van de orde van advocaten bij de arrondissments rechtbank, president-kervoogd van de hervormde kerk en majoor-commandant van het eerste bataljon rustende schutterij van Drenthe.

Na het overlijden van zijn vader Herman Hubert in 1863, wordt door Hendrik een memorie van successie opgemaakt.

Vanaf 1806 moet er in Nederland volgens het successierecht belasting over een erfenis betaald worden. Om te bepalen hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen, werd er vanaf 1818 bij een sterfgeval een akte opgemaakt. Deze memorie (overzicht) van successie (erfenis) vermeldt de erfgenamen, de inhoud en de waarde van de erfenis.

Genoemde memorie van successie vermeld o.a. het volgende:

“De ondergeteekende, Mr. Hendrik van Lier, advocaat en notaris wonende te Assen voor zich; en als curator over zijner geintendiceerden broeder den Heer Helperus van Lier verblijf houdende in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zutphen verklaart dat op den 8sten maart te Assen is overleden den Heer Herman Hubert van Lier in leeven notaris te Assen tot zijne eenige erfgenamen naar de wet nalatende zijne twee kinderen…….” 

Hierop volgt een opsomming van een aantal roerende en onroerende goederen, allen gespecificeerd en op waarde geschat, waaronder het Huis Overcingel.

Op 4 augustus 1852 huwde Hendrik met Jentien Carsten, dochter van Hendrik Jan Carsten en Geesje Engelhart. Jentien werd geboren op 22 Augustus 1827 in Assen, en kwam te overlijden op 24 Januari 1909 in Assen.

Hendrik was 5 jaar eerder overleden, op 24 Augustus 1904 in Assen. Het huwelijk was echter kinderloos gebleven, zodat hiermee tevens een einde kwam aan het geslacht van Lier in Drenthe.
Nadat generaties lang het huis Overcingel in bezit van de familie van Lier was geweest, kwam hieraan een einde.


Verder lezen? Klik hier of kies Huis Overcingel deel 6 in het menu hierboven