Huis Overcingel, deel 6

Na het overlijden van Hendrik en Jentien, een huwelijk dat kinderloos bleef, kwam het huis in handen van naaste familie, de familie Carsten.

Het echtpaar liet het huis en landgoed na aan een nicht van Jentien, Geesina Carsten, dochter van haar broer Beerend.

Geesina Carsten was geboren in Amsterdam, en is overleden 29 september 1937 in Assen. Zij huwde op 25 augustus 1892 in Den Haag met Jan Lels, geboren in Nieuw Lekkerland.

Uit het huwelijk van Jan Lels en Geesina Carsten werd een zoon Hendrik geboren op 1 Mei 1896 in Alblasserdam.

In 1902 werd bij Koninklijk Besluit toestemming verleend aan deze zoon Hendrik, dan nog maar 6 jaar oud, om de naam van Lier als geslachtsnaam toe te voegen.

In een kantekening op zijn geboorte akte staat:

Bij koninklijk besluit van 23 Augustus 1902 is aan het kind, in nevenstaande akte vermeld, vergunning verleend om den geslachtsnaam “van Lier” bij den zijnen te doen voorafgaan zodat het voortaan zal zijn “van Lier Lels”

Hij gaat dan verder door het leven als Hendrik van Lier Lels.
Op 19 Mei 1920 huwt hij in Assen met Clara Maria Brocke.

Een zoon van dit echtpaar, Hendrik Johan van Lier Lels bewoonde het huis Overcingel tot aan zijn overlijden op 16 Februari 2019. Hij was nauw betrokken bij de Asser Historische Vereniging, onder andere als stadsgids, en wist vrijwel alles van het huis Overcingel, waar hij werd geboren en zijn hele leven gewoond heeft.

Huis Overcingel, Assen