Reinhard

De oorsprong van de familie Reinhard

De onderzochte familienamen van Lier, Rooders, Reinhard en van Lint zijn de namen van mijn vier grootouders. Reinhard was de naam van mijn grootmoeder aan vaders zijde.

Oorspronkelijk komt de naam uit Duitsland, en voor wat betreft de Nederlandse stamvader was het Johan Adam Reinhard die de naam naar Nederland bracht tussen 1760 en 1790.

Johan werd geboren in 1753 in Renda, Duitsland en huwde Marianna Groen, eveneens uit Duitsland.
Wanneer Johan precies naar Nederland kwam is niet precies gedateerd, maar het zal tussen 1775 en 1785 geweest zijn. Vast staat dat hij als tamboer met het regiment dragonders meekwam, dat in die jaren deel uitmaakte of ging maken van het staatse leger.
Het staatse leger bestond voornamelijk uit huurlingen die uit vrijwel alle delen van Europa kwamen. Na het beindigen van de diensttijd, bleven velen in Nederland en keerden niet terug naar het land van herkomst.

Het is niet ongewoon voor die tijd dat echtgenotes meereisden, en vaak deden zij werkjes als wassen, schoonmaken en koken.
Het regiment dragonders heeft een lange geschiedenis.Het allereerste regiment werd al rond 1670 opgericht en werd als garde regiment verhuurt aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1795 werd het regiment opgeheven, en ging verder als Regiment Dragonders der Bataafse Republiek. Dit onder het bevel van Napoleon.

In 1796 vocht het zo mee met het Franse leger tegen Oostenrijk in Duitsland.  In 1799 werd het ingezet tegen de Engels-Russische invasie in Noord Holland. In 1800 nam het regiment deel aan de  Franse winter veldtocht tegen Oostenrijk. In 1803 deelname aan een expeditie naar Hannover. Er werd wat afgevochten in die tijd.

Wanneer Johan het regiment precies verlaat is niet bekend. Hij komt echter in Den Haag terecht, waar acht kinderen worden geboren. Het eerste kind in 1788. Het is aannemelijk dat hij daar toen met het garnizoen / regiment verbleef, en in Den Haag de dienst als militair beeindigde. Het staatse leger werd in ieder geval ontbonden in 1795, als de Fransen Nederland binnenvallen en bezetten. Het is ook mogelijk dat hij steeds bijtekende, tot hij recht had op een pensioen. Zijn overlijdens akte geeft als beroep: oud soldaat.
Johan  Adam komt te overlijden op 8 maart 1826 in Den Haag. De aangifte wordt gedaan door de dan levende oudste zoon,  Johan Jacob, waarover hier onder meer.
Echtgenote Marianne Groen komt eveneens in Den Haag te overlijden op 4 januari 1830.

Uit het huwelijk tussen Johan Adam Reinhard en Marianne Groen zijn acht kinderen bekend, waarvan vier al jong komen te overlijden.

Er blijven twee zoons over die voor voortzetting en spreiding van de naam zorgen, maar in twee verschillende spelling varianten; Reinhard en Reinhardt en beide varianten voor een goed deel in Den Haag.
De naam was schijnbaar al moeilijk genoeg om te spellen, in diverse aktes komen een aantal varianten voor. Reinhard, Reinhardt maar ook Rijnhard en Rijnhart.

Zo zijn het de twee broers Johan Jacob Reinhard en Willem Reinhardt die de naam voortzetten.

Johan Jacob werd geboren op 29 maart 1794 in Den Haag. In 1815, het is nog maar kort na de invoer van de burgelijke stand, vinden we hem terug als hij op 14 juni huwt met Toonke Samborski. Zijn achternaam wordt dan gespeld als Rijnhardt. De burgelijke stand was nog niet zo secuur en precies als nu.
Als beroep geeft hij aan pluimenmaker. Hij is dus al op jonge leeftijd gaan werken.  Later vinden we hem terug als hoeden reiniger, en in 1825 als hij voor een tweede maal huwt is hij hoedenmaker. Het ziet er naar uit dat hij zich omhoog heeft gewerkt in de hoeden industrie, en als hij het overlijden van zijn vader de aangifte doet, geeft hij aan dat hij particulier is.

Een particulier was volgens de verklaringen voor oude beroepen een privaat persoon, of ambteloos burger. Dat betekend zoveel als iemand die niet afhankelijk was en voor zichzelf kon zorgen. Wellicht had hij zijn eigen winkel alwaar de hoeden en pluimen ook gemaakt werden.

Het eerste huwelijk met Toonke Samborski duurt niet lang. Toonke, of zoals de overlijdens akte aangeeft Antonia Samborski, komt in 1821 op 28 jarige leeftijd te overlijden.  Johan blijft een aantal jaren alleen tot hij in 1825 in Den Haag een tweede maal zal huwen, nu met Anna Maria Fransen.

Uit dit tweede huwelijk worden 7 kinderen geboren, waaronder Willem Frederik Reinhard die mijn bet-overgrootvader was.
De tweede lijn, zoals aangegeven met een verandering in de spelling vangt aan met Willem Reinhardt.

Willem Reinhardt werd geboren / gedoopt op 19 november 1796 samen met zijn tweelingbroer Frederik. Wellicht was het de consternatie van het feit dat er een tweeling was, maar hij kreeg de extra letter aan zijn naam geplakt en zo ging deze tak verder. De andere helft van de tweeling, Frederik kwam jong te overlijden aan de roodvonk. Hij was nog maar 13 jaar oud en werd begraven op het Noorderkerkhof in Den Haag.

Willem vinden we terug als broodbakker en later als bode en congierge in het Rijksmagazijn voor geneesmiddelen.
Hij huwde op 29 december 1824 in Den Haag met Johanna Valentina Engers.

Uit dit huwelijk zijn weer  12 kinderen bekend, waarvan 6 op jonge leeftijd kwamen te overlijden.

Van de overige 6 waren er 4 zoons die de naam Reinhardt met de extra letter T op het eind, voortzetten en verspreiden.

Drie blijven er in Den Haag, en een vertrekt er naar Haarlem. Tot op de dag van vandaag kunnen we beide varianten Reinhard en Reinhardt in en rond Den Haag terug vinden.
 
Alle namen en de verdere generaties zijn in de database terug te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.