van Lint

De oorsprong en spreiding van de familie van Lint

Van Lint is de naam van mijn moeders moeder. Na het uitzoeken van de Rooders stamboom vond ik het leuk om verder te gaan met meer familienamen, wat uiteindelijk ook leidde tot het het  opzetten van de website.
De contacten die ik opdeed en de verhalen die  her en der loskwamen maakten de hobby tot wat het nu is. 

Weten de Haagse  van Linten bijvoorbeeld dat er in Schagen een smederij van Lint was terwijl de  oorsprong brug en sluiswachters in Loenen waren?

Sinds het  voor de eerste keer opzetten van de website heb ik van vele kanten recties en  aanvullingen gekregen aangaande diverse familienamen.

Een van die aanvullingen  kreeg ik via een mailtje van Jan van Lint uit Gennep, die aangaf dat Arie van  Lint, zoon van Bart van Lint en Jacoba van Pippe, niet jong gestorven was zoals  eerder werd aangenomen, maar op 22 jarige leeftijd in Weesp met Teuntje Koenders  huwde. Meer nog, genoemde Arie zou voor een aanzienlijk aantal nakomelingen zorg  hebben gedragen. Zie voor meer informatie de Amsterdamse tak van Lint.

In het verleden heeft Peter Gulicher, ook een verwoed genealoog en verwant in de van Lint stamboom, (een neef van mijn moeder) veel onderzoek naar onder andere de “van Linten” gedaan.
Uit een brief  van Peter Gulicher (ook aan Jan van Lint), blijkt nu dat er een persoonsverwarring was ontstaan tussen een Arie van Lent, en een Arie van Lint. 
De inschrijvingen waren door het handschrift moeilijk te ontcijferen, en in eerste instantie werd dus aangenomen dat Arie jong gestorven was.

Een en ander is na het overlijden van Peter Gulicher terecht gekomen bij Johan van Lint. Volgende stap was uiteraard Johan bellen, en bij hem navraag doen. Toen bleek dat Arie van Lint zoals boven gezegd inderdaad een aanzienlijk aantal nakomelingen had, met name in en rond Amsterdam.

Een en ander is in de stamboom weer aangevuld, dit mede dankzij de beide heren Jan en Johan van Lint, twee verre neven van elkaar, die mij het benodigde materiaal toespeelden, waarvoor uiteraard dank.

Volgens de volkstelling in 1947 wonen er op dat moment 156 van Lint naam dragers in Nederland. In 2007 zijn dat er volgens de statistieken 230. De grootste concentraties bevinden zich dan rond Den Haag, en Breda / Bergen op Zoom, gevolgd door Apeldoorn, Haarlemmermeer en Groningen. Het is niet gezegd of bewezen dat al deze families onderling verbonden zijn.

De oudste bekende gegevens zijn die van Bart van Lint als hij huwt met Jacoba van Pippe. Uit dit huwelijk zijn twee zoons bekend, zij vormen de twee hoofdtakken: Arie van Lint (boven al genoemd) en Pieter van Lint.

Pieter huwt op 28 April 1834 in Loenersloot met Geertruy van Schaick, en het echtpaar krijgt drie kinderen:
Jacobus Hendrikus, Christiaan Bartholomeus en Geertruida Maria.

In 1835 verhuist het echtpaar naar Zijpe, niet ver vanwaar de ouders van Geertruy wonen (Schagen), en waar Pieter aan de slag kan als sluiswachter, en daarnaast hielp met het lossen van de turfschepen. 

Hierboven een kaartje van de Zijpe zoals het er ongeveer uitzag in die tijd

Uit Jacobus Hendrikus van Lint, hierboven genoemd als de zoon van Pieter van lint en Geertruy van Schaick, splitsen  zich later ook weer een aantal kenmerkende takken:

De Delftse tak, de directe familie van mijn grootmoeder vanuit Petrus van Lint

De Gelderse tak, met enige markante wiskundige figuren, vanuit Jacobus Hendrikus van Lint

De Brabantse tak, niet zo heel groot.

De Schager tak vormt zich vanuit Christiaan Bartholomeus van Lint. 


De Amsterdamse tak van  Lint


De Amsterdamse tak van Lint vangt niet aan in  Amsterdam zoals de titel doet vermoeden, maar in Weesp.
Het is hier dat de   stamvader van deze tak, Arie van Lint (1797 – 1871) in April 1820 huwt met Teuntje Koenders. Arie werd geboren in Loenen, en is nauwelijks 8 jaar oud als zijn vader Bart van Lint komt te overlijden. Het is het begin van de 19e eeuw, en sociale voorzieningen zijn er niet in die tijd. Met zijn moeder en twee jongere broers en een jongere zuster komt hij tercht in het klooster van de Zusters van Liefde.

We vinden Arie terug als hij na zijn dienstplicht als timmermansknecht in Weesp werkt, en hij huwt met Teuntje Koenders die dan acht jaar  als dienstbode bij de familie Papegaay in de Hoogstraat is.

Bij dit huwelijk was zijn  moeder Jacoba van Pippe uit Loenen tegenwoordig. Na 1 Mei 1830 is hij winkelier  op de Nieuwstad en in 1840 timmerman wonende in de Sam van Gentsteeg. 

Omstreeks  1843 verlaat het gezin Weesp en vertrekt naar Haarlem, Achterstraat wijk 2, huis  331, (tegenwoordig de Anthoniestraat) en verhuist vervolgens Oktober 1859 naar  Amsterdam in de Halsteeg I 95.

In 1860 komt echtgenore Teuntje Koenders te overlijden, en blijft Arie van Lint met 10 kinderen achter. 

Op 12 April 1866 huwt Arie een tweede maal in Amsterdam, met Maria Catharina Hageraats. Uit dit tweede huwelijk zijn echter geen kinderen bekend.

Zie verder de database voor personen.