van Lint tak Brabant

De Brabantse tak van Lint

Deze tak vangt aan met Hermanus Franciscus van Lint (1879 – 1943), het voor laatste kind van Jacobus Hendrikus van Lint en Johanna Anthonia Westhoff.   

Hermanus werd rijksambtenaar bij de  douane/belastingdienst, of commies zoals dat toen werd genoemd.
Op 28 Oktober 1896 gaat hij naar de  kazerne in Schoonhoven voor enige jaren vrijwillige militaire dienst, neemt dan  naast zijn werkzaamheden de studie ter hand en is in 1906 Ontvanger bij  Inspectie Belastingen te Goirle, Baarle-Nassau, Oud-Vroenhoven en  Nispen.
Hendrikus wordt vervroegt  gepensioneerd door slechtziendheid, vertrekt met vrouw op 26 April 1932 naar  Oudenbosch en was sedert maart 1936 woonachtig in Breda, alwaar hij op 8  Augustus 1943 komt te overlijden.

Uit het huwelijk van Lint-Horemans worden zes kinderen geboren:

Jacobus Hendrikus Franciscus, huwt Anna Theresia Wilhelmina van de Oudenhoven, verder geen gegevens bekend.

Johanna Anthonia Elisabeth, vertrok op  8 September 928 naar het klooster van de Zusters van het H. Hart van Maria te Berlaar, België en deed haar Eeuwige Professie 18 September 1933 als Zuster Hermine. Zij was o.a. werkzaam als lerares in snit, naald en confectie altijd strevende naar perfectie.
Haar grote liefde ging uit naar het orgelspel, dat zij van haar vader had geleerd en kon uitdragen op de kapelorgel bij alle diensten tot de vrijdag voor haar sterven. Cantabo Domino in vita mea… ik zal voor de Heer musiceren mijn leven lang.

Francisca Geertruda Wilhelmina, was lid  van de congregatie van O. L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen en van de Eucharistische Kruistocht, groep B te Essen.

Hermanus Wilhelmus Charles Carolus, gehuwd met Emilie Jacobs, hadden in ieder geval een zoon Herman. Verder geen gegevens bekend.

Charles Carolus, vertrok op 30 September 1926 naar een broederklooster in Oud-Gastel, 3 Mei 1929 naar Anderlecht (B) en deed zijn eeuwige professie 15 Augustus 1942 bij de Congregatie van de Broeders van Huijbergen als Broeder Leonardo.
Hij was onder andere leraar BLO te Breda en Bergen op Zoom waar hij zeer werd gewaardeerd voor zijn creatieve vaardigheden.
In 1994 terug naar Ste.-Marie in Huijbergen om van zijn laatste, rustende dagen te genieten die echter door een ongeval minder vredig verliepen.
Gestorven is hij in zijn eigen verzorgingskamer en begraven op het kloosterkerkhof aldaar. Op zijn bidprent de tekst: “Dankbaar om wat je voor ons bent geweest”.

Josephina Achilla, vertrekt 9 September 1929 naar pensionaat St. Anna te Zundert en 2 November 1932 naar Essen (B). 
In  Maart  1935 keert zij terug bij haar ouders in Breda. Zij huwt 18 Augustus 1945 in Breda  met Andre Elsakkers.
Kort na haar huwelijk verhuizen zij naar Washington waar  hij als attaché werkzaam is op de Nederlandse Ambassade. Keren in 1960 terug als  André wordt geplaatst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Op  haar bidprent de tekst: “Wie Liefde Geeft, Ontvangt Liefde”.