van Lint tak Delft

De Delftse tak van Lint

De oorsprong van alle hier aanverwante  van Linten bevond zich in Loenen. Het is vanuit die plaats dat de naam zich over  Nederland zal spreiden. De eerste grote sprong wordt gemaakt rond 1840.

De  oudste van Linten waren brug en sluiswachters in het waterrijke gebied rond  Amersfoort, en het is Pieter van Lint die van daaruit naar Noord Holland verkast. Hij komt terecht in Zijpe, en sticht er zijn familie. 

De eerst geboren zoon, Petrus, is ongeveer 16 jaar oud als hij besluit beroeps militair te worden. Hij meld zich aan, en wordt in eerste instantie gelegerd in Harderwijk. 

In 1892, hij is dan 24 jaar huwt hij met Margaretha Catharina Mingels. Zij nemen hun intrek in een huisje in Harderwijk, en 5 jaar later, in Mei 1897 wordt Petrus overgeplaatst naar Delft. Hij wordt fourier in de kazerne Princenhof.

Het echtpaar van Lint – mingels op latere leeftijd

In totaal worden er in dat gezin 11 kinderen geboren, de eerste 3 in Harderwijk, de rest in Delft.
De oudste in het gezin, Jacobus Hendrikus (1893 – 1947) volgt zijn vader in de voetsporen, en rond 1910 neemt hij dienst in het KNIL leger.
In 1914 breekt de eerste wereld oorlog uit, en het is in die periode dat de dienstplicht wordt ingevoerd. 
Nederland is ook in opperste staat van paraatheid, en alle mannen jonger dan 40 jaar worden in dienst geroepen.

Zo ook het tweede kind uit het gezin, Antonius Judocus (1895 – 1945) en hij wordt gelegerd in Harderwijk. Hij zal nooit in het huwelijk treden, en in de hongerwinter tijdens het laatste jaar van de tweede wereld oorlog komt hij te overlijden.

In 1920 verkast het gezin Petrus van Lint en Margaretha Mingels met de laatste dan nog thuis wonende kinderen (waaronder mijn grootmoeder Alberta Antonia) naar Den Haag, de   Schlegelstraat, waar zij nog jaren zullen wonen. 

In april 1949 komt  als eerste Margaretha van Lint-Mingels te overlijden, op 81 jarige leeftijd.
Na  haar overlijden blijft Petrus van Lint eerst nog in het zelfde huis wonen, met  hulp van dochter Catharina Margaretha (1900 – 1970), maar later trekt hij in bij  zoon Franciscus Antonius (1909 – 1998) die ook in de Schlegelstraat was komen te  wonen.

In 1957, na het verhuizen van zoon Franciscus van Lint trekt hij dan in bij zoon Albertus, waar hij blijft tot zijn overlijden in 1961.

Petrus van Lint, eens soldaat, altijd soldaat.