van Lint tak Gelderland

De Gelderse tak van Lint

De Gelderse tak van Lint, vangt aan met het 6e kind uit het echtpaar van Jacobus Hendrikus van Lint en Johanna Anthonia Westhoff, en heette net als zijn vader Jacobus Hendrikus.

Hij werd op 20 juli 1876 in Schoorl aangegeven, en zijn geboorteakte geeft aan dat hij werd geboren in het huis staande aan de Jacob Claesse sluis om half vijf in de middag. Als getuigen bij de inschrijving werden genoemd Klaas Schippers de lokale onderwijzer en Gerrit Olthoff de veldwachter.

Zijpersluis ligt op de grens waar de Groote Sloot en het Noord Hollands kanaal elkaar ontmoeten en werd begrenst door de Schoorl zeedijk, de Groote Sloot en de Bergse weg..
Het dorp is genoemd naar de Jacob Claesse sluis die op deze plaats werd gebouwd in 1566. Het was een van de sluizen die nodig was om de Zijpe polder droog te maken en te houden. Lange tijd vertrok er vanuit Zijpersluis een pontje dat het mogelijk maakte het kanaal over te steken. Tegenwoordig zal men een stuk om moeten rijden om de overkant te bereiken. Vader Jacobus Hendrikus was lange tijd de pontwachter hier. 

Zoon Jacobus Hendrikus groeit op in het polder en waterrijke gebied, en wil net als overgrootvader Bart van Lint het onderwijs in. Hij weet het later te brengen tot directeur van de rijks kweekschool in Arnhem, tegenwoordig PABO.

De Rijks kweekschool bestond van 1881 tot 1988, en was gevestigd aan het van Verschuerplein.  
De kweekschool breidde zich uit door de overname van de Nuts kweekschool uit Zetten, en noemde zich in de zestiger jaren Rijks Pedagogische Academie,en in 1984 werd dat Klarenbeek Academie Arnhem.

In 1901 huwde Jacobus Hendrikus van Lint in Wijchen met Antoinetta Victoria Lepoutre. De huwelijks akte vermeld Jacobus dan al op 24 jarige leeftijd als hoofd onderwijzer en de even oude Antoinette als onderwijzeres.

Er bestaat nog een verhaal dat Jacobus Hendrikus in zijn laatste jaren ‘s nachts al dromende nog wel eens uit bed kon opstaan en in zijn slaap onderwijs gaf en tegen zijn leerlingen praatte.

Uit dit huwelijk werden in totaal weer vijf kinderen geboren.
Jacobus en Antoinette waren meer dan 50 jaar gehuwd, en kwamen vrij snel na elkaar te overlijden: eerst Jacobus op 12 Maart 1955 en een jaar later Antoinette op 18 Juni 1956. Beiden overleden in Velp waar zij samen de laatste levensdagen doorbrachten.

Hierna zal deze tak zich wereldwijd verspreiden, en een aardig stuk geschiedenis opleveren.

1 Victor Jacobus van Lint, het eerste kind en daarmee tevens de oudste zoon, huwt Grietje de Jager, en vertrekt na zijn studie aan de TU Delft naar Indonesie alwaar hij een vijf jarig contract kreeg (Medan gevolgd door Bandoeng).  

Na dit contract werkte hij o.a. in Roemenie en Californie voor de Shell, tot de uitbraak van de grote depressie. Hij keert terug naar Nederland, maar in September 1937 emigreert de familie terug naar Amerika, eerst New Mexico en later Californie.

In Indonesie was een zoon geboren, Victor Anton Jacobus in Mei 1928.
In 1950 huwt Victor met Mildred June Woolhouse.
Victor studeerde af aan de California Institute of Technology met een Ph.D in physics. Hij werkte onder andere als instructeur aan de Princetown University, deed twee jaar militaire dienst, en werd lid van de technische staf van het General Atomic en de Mission Research Corporation in San Diego.
Later werkte hij als prive consultant met expertise in het effect van nucleaire en intense electro magnetische  radio straling. Hij werd verkozen als ere lid aan het Institute of Electrical and Electronic Engineers en ontving de National Aeronautics and Space Administration Public Service Award voor zijn bijdragen aan de Voyager space probe.
Het echtpaar adopteerde vier kinderen, en heeft een totaal van negen kleinkinderen, allen in Amerika.

2 Jacobus Hendrikus van Lint, het tweede kind en wederom een zoon zal in de voetsporen van zijn vader treden.
Drie generaties van Lint, en drie maal komen we de naam Jacobus Hendrikus tegen.

Jacobus had een fenomenaal geheugen. Hij studeerde in Utrecht wis- en natuurkunde, was een fervent voetballer, en wilde leraar worden.
Op jonge leeftijd werd hij leraar wiskunde, later onderdirecteur, en kreeg daarna de kans om in Bandoeng gedurende een jaar aan de Technische Hogeschool plaatsvervangend hoogleraar wiskunde te worden. 

Jacobus zag wel wat in dit avontuur, en vertrok met verloofde Petronella Minkman naar Medan op het eiland Java om daar op 29 September 1931 te huwen.

Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: 
Jacobus Hendrikus (later Jack) op 1 September 1932 in Bandoeng en
Johan op 10 Mei 1934 in Bandoeng

Van plaatsvervangend hoogleraar stapte hij over naar een vaste aanstellling, tot de familie in 1937 voor een jaar met verlof naar Nederland terug keerde.
Het verre Indie bleef echter trekken, en na een jaar keerde het gezin terug, nu niet naar Bandoeng, maar naar Batavia eveneens op Java.

Kaartje Java, waar Jacobus verbleef en zijn broer Hendrik later tijdens de WO II kwam te sneuvelen.

De Tweede Wereld Oorlog breekt uit, en ook Nederlands Indie blijft niet gespaard. Jacobus was als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij de bloedige gevechten rond Tandjong Priok, de haven van Batavia, en overleefde het. Hierna kreeg hij een taak bij de opleiding van piloten. Slechts enkele dagen voor de capitulatie werden alle bij die opleiding betrokkenen op schepen naar Australie gezet. 

De echtgenote van Jacobus, Petronella, trok er met de kinderen achteraan en slaagde erin ondanks de bombardementen, op een van de laatste tien schepen te komen die nog van Tjilatjap naar Australie voeren. Van die tien schepen zijn er zeven getorpedeerd.

Jongste zoon Hans weet hierover te vertellen:
Er was bij lange na niet genoeg plaats op de boten voor iedereen die nog probeerde weg te komen. Moeder Petronella Minkman reed de familie auto naar Tandjong, alwaar zij de auto aan een amerikaanse officier wist te verkopen.
Met de opbrengst van de auto werd weer een bemanningslid van een van de schepen omgekocht, zodat zij met de twee kinderen een plaatsje kreeg aan dek bij een van de reddings sloepen.
Bezittingen warden groot deels achter gelaten, omdat de boten al overvol waren, en er waarschijnlijk niet eens voldoende plaats was in de reddings sloepen mocht er op zee iets gebeuren.
Het schip waar de familie op zat was uitgerust met radar (nieuw in die tijd) en toen de kapitein Japanese oorlogs schepen waarnam, voer hij een extra twee dagen om voor de veiligheid.

Onderweg werd nog een grote groep drenkelingen opgepikt, afkomstig van een schip dat wel door de Japanners was getorpedeert. Uiteindelijk bereikten zij heelhuids de haven van Perth, Australie.

Drie wiskundigen in voormalig Nederlands Indie. Vader Jacobus Hendrikus (gehuwd met Minkman) en zoons Johannes en Jacobus (later Jack van Lint, zie verder hieronder)

Een paar maanden later volgt een nieuwe zeereis, de hele  famile van Lint ging met de Nederlandse piloten opleiding mee naar Jackson (Mississippi) in de Verenigde Staten van Amerika.
Na een jaar, het is intussen 1943, verhuisd het hele gezin naar Chicago, wegens een overplaatsing van Jacobus, waar zij tot het einde van de Tweede Wereld Oorlog zullen blijven. 

In 1945 keert de hele familie terug naar Nederlands Indie, en is Jacobus meteoroloog in dienst van het Nederlandse leger. Lang kunnen zij daar echter niet blijven, de toestand op Java was voor Nederlanders onveilig geworden. Opnieuw stapt de familie op de boot, dit maal voor de lange zeereis naar Nederland. In de herfst van 1946 kwamen zij terecht bij familie in Arnhem.
Hier verbleven zij tot 1949, wanneer zij verhuizen naar Zwolle, waar Jacobus directeur van de Rijks HBS zou worden.
Op 17 December 1977 komt Jacobus in Zwolle te overlijden, zijn echtgenote Petronella Minkman kwam te overlijden op 12 Juni 1993 in Wageningen.

3 Johanna Antonetta van Lint, het derde kind was een dochter, Johanna Antonetta. Zij werd geboren in Ammerzoden op 1 mei 1906.
Vader Jacobus is dan 29 jaar, en de geboorte akte van Johanna Antonetta vermeld als zijn beroep: “Hoofd eener openbare lagere school”.
Veel meer is er tot op heden nog niet terug gevonden over Johanna, behalve het feit dat zij op 4 Augustus in Rheden huwde met Anne Willem Bakker.
Anne Willem Bakker werd geboren op 29 maart 1903 in Enschede als zoon van Jan Bakker en Annechiena de Groot. Verdere gegevens aangaande dit echtpaar ontbreken dus nog.

4 Hendrik Victor van Lint, Henri werd geboren op 15 juli 1909 in Tiel als het 4e kind uit het echtpaar van Lint – Lepoutre.
Wellicht gelokt door de verhalen van zijn twee oudere broers aangaande Nederlands Indie verliet ook hij Nederland om daar zijn geluk te beproeven.
Het is bekend dat hij in ieder geval leraar was, en waarschijnlijk aan een basis school les gaf. Er was veel contact met de rest van de familie op Java, en regelmatig werden er bezoeken bij elkaar afgelegd. Hendrik Victor is ook  gehuwd geweest, met Hilde Fricke maar zowel de juistheid van de naam en verdere details aangaande datum en plaats ontbreken vooralsnog. In 1942 breekt de oorlog in Azie uit.

Net als Duitsland besluit ook Japan te proberen een wereldrijk op te bouwen.
Bij de aanvang van de tweede wereldoorlog heeft Japan al grote delen van Korea en een deel van China bezet. Zonder enige voorafgaande waarschuwing wordt in 1941 de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor aangevallen.
Direct na deze aanval verklaarde de toenmalig gouverneur-generaal uit naam van Nederland de oorlog aan Japan. Het aantal soldaten in het aanwezige KNIL leger werd uitgebreid door een onmiddelijke mobilisatie van 70.000 naar 122.000 manschappen. De japanners vallen Malaka, Singapore en de Filipijnen binnen, en enige weken later wordt Nederlands Indie aangevallen.
Tegelijkertijd worden strategische plaatsen veroverd, achtereenvolgens Tarakan, Balikpapan, Zuid Celebes, Ambon en Palembang. 
Hierdoor komt Java volkomen geisoleerd te liggen en is onbereikbaar voor de geallieerde steun operaties. Op 1 Maart 1942, de wanhoopspoging van Karel Doorman ten spijt (Slag in de Javazee) vallen de japanners Java binnen.
Enorme aantallen japanse troepen landen op de kust en bloedige gevechten breken uit. Het wordt een ongelijke strijd, en op 8 maart wordt de overgave aan de japanners ondertekend. Aan geallieerde kant vallen ruim 1000 slachtoffers, waaronder 900 nederlanders. 

Aangenomen wordt dat Henri (Hendrik Victor van Lint) tijdens de bloedige gevechten op Java sneuvelde. Er zijn geen aanwijzingen dat hij in krijgs gevangenschap is geraakt en in de kampen omkwam.

5 Antoinetta Hendrika van Lint  Het laatste kind uit het huwelijk van Lint – Lepoutre wordt geboren op 26 oktober 1912 in Tiel.
Antoinetta werkte als hoofd analyste bij Philips, en komt te overlijden op 26 oktober 2004 in Eindhoven. Zij is nooit gehuwd geweest.

De kinderen uit het huwelijk van Lint – Minkman:

Jack van Lint

Jacobus Hendrikus van Lint

De derde Jacobus Hendrikus van Lint werd op 1 September 1932 geboren in Bandoeng op Java. Zijn jeugd was een aaneen schakeling van veranderingen, en had een avontuurlijk tintje. Toen Jack (zoals hij later genoemd zou worden) 5 jaar was, kwam hij met de familie voor het eerst in Nederland. 

Jack deed in 1950 eind examen HBS en slaagde er in met zes tienen op de lijst de beste van Nederland te worden. Hij was toen zeventien jaar. Na de HBS ging Jack studeren in Utrecht.


In die dagen was het gangbaar om zes jaar over een studie te doen, maar op 31 Januari 1955 haalde Jack na vier en een half jaar zijn doctoraal examen cum laude. 

In Juni 1959 werd hij op nog maar 26 jarige leeftijd hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. Dit instituut zou hij zijn verdere leven trouw blijven. 
Van 1989 tot 1991 was hij decaan van van de faculteit wiskunde en informatica, en van 1991 tot 1996 Rector Magnificus.

In Eindhoven ontmoette Jack ook zijn toekomstige echtgenote, Elisabeth Barbara Janna Teunissen, met wie hij op 15 December 1961 in Eindhoven huwde.
Betty was geboren in Veenendaal op 19 Mei 1938 als dochter van Cornelis Hendrik Teunisen en Hildegonda Gort. 
Uit dit huwelijk werden ook weer twee kinderen geboren: Barbara en Jacobus Hendrikus.

In 2002 werd Jack ernstig ziek, en onderging een zware operatie. Hij zou nooit meer volledig herstellen, en op 28 September 2004 komt hij te overlijden na een korstondig ziekbed van enige weken.


Johan van Lint
 
De tweede zoon uit het huwelijk van Lint – Minkman, was Johan van Lint
Ook Johan (Hans) werd geboren in Bandoeng, op 10 mei 1934. Zowel Jacobus als jongere broer Hans studeerden aan de Universiteit in Utrecht.

Hans behaalde zijn Drs. titel in 1958 en wilde leraar in het middelbaar onderwijs worden. Hij begon aan de Rijks HBS in Zwolle, waar zijn vader inmiddels directeur was geworden. In die tijd was ere en groot tekort aan onderwijzers, dus Johan zag het niet als een bezwaar met zijn vader samen te werken.

In dezelfde jaren ontstond er grote vraag naar verbetering en vervanging van de verouderde wiskundige programma’s die in gebruik waren. Men zocht naar mensen met een Drs. titel, en minimaal 5 jaar ervaring in het onderwijs.        

Hans voldeed aan beide eisen, en kwam in het team dat de nieuwe programma’s ontwikkelde en research hiernaar deed. Hij werkte samen met professor van der Blij, voor een periode van 12 jaar. Dit naast zijn volledige baan en de familie met vier opgroeiende kinderen.
De research leverde ook voldoende materiaal op om een promotie onderzoek te doen, en in 1980 behaalde Hans zijn PhD aan de universiteit van Utrecht. Bij het verdedigen van zijn werk (onderdeel  voor het behalen van deze graad), was tot zijn grote verrassing zijn oom Victor Jacobus van Lint uit Amerika aanwezig, wat het extra special maakte omdat Hans’ vader een paar jaar eerder overleden was en dit niet meer mee kon maken.
 
Hans huwde en kreeg vier kinderen zoals eerder vermeld.   
Helaas kwam het huwelijk ten einde, en Hans was 2 twee jaar alleen. Na deze periode bouwde hij een nieuwe relatie op. Zijn vriendin studeerde ook aan de universiteit Utrecht en gaf jaren les aan het gymnasium in Zwolle.
Samen volgden zij seminars met groepen leraren en bezochten een groot aantal landen. Het uitwisselen van ideeen en ervaring hielp docenten aan een nieuwe en frisse kijk op hoe les te geven.
Samen schreven zij ook een aantal boeken (onder andere in de Zebra reeks), en artikelen onder andere in het het vakblad voor wiskunde leraren Euclides, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, van welke vereniging Hans van 1989 tot en met 1998 voorzitter was.
Tot op heden hebben zij nog geen tijd gevonden om stil te zitten, zij geven nog steeds workshops op de Nationale Wiskunde dagen voor onderwijzers.