man‎Bart van Lint‏‎
Geboren ‎± 1770 Oud-Over Loenen, overleden ‎Loenen, begraven ‎13 mrt 1805
Ondertrouw 21 april 1797, Loenen
CIV T. 1795-1811, CBG

Huwelijk RK Slootdijk 7 mei 1797, getuigen Bart Houtkamp en Maria Detert
RA Utrecht, RK Slootdijk blz 3


De Stamvader

...Bart van Lint gebooren in Oud-Over en woonagtig onder dezen geregten, van den Roomsche Godsdienst, zonder ouders...

Dit zijn de eerste feitelijke gegevens over het geslacht Van Lint zoals vermeldt in de ondertrouwakte van 21 april 1797 te Loenen. Bart van Lint zou geboren zijn in Oud Over, daar wonen, van Roomse Godsdienst zijn en ouderloos. Jacoba, zijn aanstaande vrouw, geboren 24 juli 1767 in Amersfoort, is bij haar huwelijk 30 jaar oud en Bart zal van dezelfde leeftijdsgroep zijn geweest.
De Rooms Katholieke kerk H. Ludgerus waar Bart toebehoort staat in Slootdijk, tussen Loenen en Loenersloot, totaal zijn daar 340 ingeschrevenen voor Loenen en omgeving. Het DTB-boek van de H. Ludgerus-parochiekerk vermeldt vanaf 1745 noch het huwelijk van zijn ouders, hun overlijden, noch de geboorte van Bart of de naam van andere Lint'en (dopen en trouwen 1727-1744 ontbreken). De kerkelijke inschrijving van het huwelijk vermeldt correct, indien ongehuwd, de bruidegom als "jongman" en de bruid als "jongdochter" echter de namen van zijn ouders, zoals bij de bruid, ontbreken.
Daar in die tijd het verkrijgen van afschriften van geboortebewijs en de controle daarop moeizaam verliep, zoniet onmogelijk was, werd veelal de mondelinge bewijsvoering van getuigen geaccepteerd. Anders gezegd, het is zeer waarschijnlijk dat Bart NIET in OudOver is geboren en zijn ouders elders woonden. De trouwakte vermeldt "zonder ouders", niet "overleden". Daar de rechten over Loenen en-omstreken in die tijd vele malen is gewisseld, Bisdom Utrecht, provincie Holland, Land van Utrecht zijn ook de archieven even vele malen in andere handen overgegaan en met wisselend succes beheerd en bewaardgeworden. Op 20 januari 1795 was de Bataafse Republiek onder de Franse bezetting uitgeroepen en kan een vlotte afwikkeling van locale procedures door de Nederlandse ambtenaren in de buitengebieden niet ongebruikelijk zijn geweest.
Zijn bruid Jacoba overlegt voor de ondertrouw het attest van haar moeder, weduwe van Aart van Pippen uit Amersfoort, dat deze geen bezwaar heeft tegen het huwelijk met Bart.
Aan het Rechthuis te Loenen is Zondag 23 April de aankondiging dat zij willen huwen aangeplakt. Een voor die tijd niet ongebruikelijke spoed is er wel, zoon Arie komt over 3 maanden. Het kerkelijk huwelijk wordt 7 mei gesloten in de H. Ludgeruskerk in Slootdijk onder de getuigenis van Bart Houtkamp en Maria Detert.

In Loenen de Vechtbrug overlopend komt men op Oud-Over, zoals dit deel van de weg langs de oostelijke Vechtoever bij Loenen heet. Men telde er 48 huizen bewoond door 109 huisgezinnen, uitmakende een bevolking van 540 inwoners. Men noemt de gemeenschap "de Stolp", er is geen industrie. Naar het Zuiden gaande staan een aantal fraaie buitenplaatsen aan de Vecht, het Huis Oud-Over, Huis Bijdorp, HuisGunterstein, Huis Nieuwhoek en Huis Vegtlust een van de grootste. De buurt werd de Menistenhemel genoemd, omdat de rijke eigenaren overwegend Doopsgezind waren. Deze grote landhuizen met veel personeel in dienst voor huishoudelijk werk, tuinonderhoud, eigen groenten en fruitteelt en zeker het scheeps-transport, vormden voor de meeste bewoners van Loenen de levensbasis.

Gehuwd ‎7 mei 1797 Loenen (7 jaar gehuwd) met:

womanJacoba van Pippe‏, dochter van Albertus Philippse van Pipping en Hendrina van der Meulen‏.
Geboren ‎24 jul 1767 Amersfoort, overleden ‎25 nov 1844 Amsterdam‎, 77 jaar
Akte van indemniteit Archief Eemland

Jacoba van Pippen

Datering: 24-06-1805
Gemeente: Amersfoort
Naam: Jacoba van Pippen

Ondersteund: ten laste van de R.K. parochie op de Langegracht
Vertrokken: Vreeland

BRON: RK trouwboek van Loenen en Slootdijk
Datum huwelijk: 07-05-1797

Kinderen:

1.
manArie van Lint‏
Geboren ‎31 aug 1797 Loenen, overleden ‎24 mei 1871 Amsterdam‎, 73 jaar. Beroep:
Doopgetuigen waren Gerrit Houtman en Antje Kok

Onder het bewind van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau, Soevereine Vorst der Verenigde Nederlanden wordt Arie van Lint opgeroepen voor zijn dienstplicht bij de Nationale Militie, standplaats Weesp, waardoor zijn jongere broer Pieter vrijstelling voor de dienstplicht verkrijgt wegens broederdienst. Aansluitend is hij timmermansknecht als hij huwt met Teuntje Koenders dan 8 jaar dienstbode bij de familie Papegaay in de Hoogstraat. Bij dit huwelijk was zijn moeder Jacoba van Pippe uit Loenen tegenwoordig. Na 1 mei 1830 is hij winkelier op de Nieuwstad en in 1840 timmerman wonende in de Sam van Gentsteeg. Omstreeks 1843 verlaat het gezin Weesp naar Haarlem, Achterstraat wijk 2, huis 331, (tegenwoordig de Anthoniestraat) en verhuist oktober 1859 naar Amsterdam in de Halsteeg I 95.

2.
man‎Christiaan van Lint‏‎
Geboren ‎2 jun 1800 Loenen, overleden ‎29 jun 1838 Utrecht‎, 38 jaar
Was van beroep stratenmaker

Doopgetuigen waren Jan Kaan en Wijntje van Pippen

Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1185
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 839
Aangiftedatum: 30-06-1838

overledene
Naam: Christiaan van Lint
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-06-1838
Leeftijd: 38
Overlijdensplaats: Utrecht
vader
Naam: Bart van Lint

moeder
Naam: Jacoba van Pippen
partner
Relatie: ongehuwd

3.
manPieter van Lint‏
Geboren ‎4 mei 1802 Loenen, overleden ‎20 feb 1885 Haarlem‎, 82 jaar
Was brug en sluiswachter te Loenen

Doopgetuigen waren Pieter en Dirkje Houtkamp

Akte nr 203 Haarlem

4.
womanHendrika van Lint‏
Geboren ‎9 aug 1804 Loenen, overleden ‎10 jan 1864 Amsterdam‎, 59 jaar
Huwt 28 02 1827 te Loenen met Wilhelmus Pastoors, smid.

Doopgetuige was Wijntje van PippenFor more information: contact