woman‎Hendrikje Josephs Postma‏‎
Geboren ‎± 1767, overleden ‎4 dec 1853 Weststellingerwerf‎, ongeveer 86 jaar
Hendrikje werd 86 jaar oud volgens overlijdensakte.
Als ouders werden genoemd Joseph Postma en Antje ??
Haar beroep werd bij het huwelijk als weverin ingeschreven.
Later kreeg zij de bijnaam Hendrikje Wevers.

Gehuwd ‎26 okt 1800 Heerenveen (22 jaar gehuwd) met:

manJan Hendriks van Lier‏
Geboren ‎± 1741, overleden ‎4 feb 1823 Noordwolde‎, ongeveer 82 jaar
Volgens overlijdensakte zoon van Hendrik Jans en Janke Klazen.
Jan werd 82 jaar oud, en als beroep werd wever vermeld.
Overlijdensakte vermeld geboorteplaats Leer in het Koninkrijk Pruisen.
Als bijnaam werd de naam Jan Besjes gebruikt.

De huwelijksinschrijving laat zien:
12 October is een huwelijk aangegeven tuschen Jan Hendriks van Oldeberkoop en Hendrikjen Joostes van Heerenveen, welke personen de eerste afkondiging den 12e October en met consent van het gerecht de 2e en 3e afkondiging den 26 dito alhier onverhinderd gehad hebben en na attestatie van Heerenveen in den huwelijken staat verbonden zijn te Oldeberkoop den 26e October.

Kinderen:

1.
womanJohanna Jans van Lier‏
Geboren ‎31 dec 1802 Oldeholtpa, gedoopt ‎5 feb 1806 Steggerda, overleden ‎22 jan 1886 Weststellingerwerf‎, 83 jaar
Johanna Jans van Lier werd in overlijdensakte ingeschreven als dochter van Jan Hendriks Besjes van Lier en Hendrikje Jozephs Wevers.
-

2.
manJoseph Jans van Lier‏
Geboren ‎10 jul 1805 Oldeholtpade, gedoopt ‎5 feb 1806 Oldeholtpade, overleden ‎10 okt 1881 Noordwolde‎, 76 jaar
In de huwelijks bijlagen van Joseph en Blijke zitten een aantal interessante stukken:
Het geboorte extract van Joseph (origineel niet gevonden) vermeld dat hij geboren is te Noordwolde, als onechte zoon van Jan Hendriks en Hendrikje Josephs.
Voor het huwelijk laat hij een notariele akte opmaken waarin de getuigen verklaren:
Dat Jan Hendriks en Hendrikje Josephus Postma zijn gehuwd in de gereformeerde kerk te Oldeberkoop den 26 October 1800.
Den laatstgenoemde abuisievelijk onder de naam van Hendrikjen Joosten, dat zij van den Roomsch Catholijke godsdienst waren en op den 10 Julij 1805 uit hen eenen zoon was geboren genaamd Joseph, thans zich schrijvende Joseph Jans van Lier, zijnde boerenknecht thans wooonachtig te Makkinga.
Dat hij gedoopt is in den Roomsch Catholijke kerk te Oldeholtpa en dat hij abuisievelijk staat aangetekend van onechte zoon.
Dat zijn vader Jan Hendriks op den 4 Februarij 1823 te Noordwolde is overleden, en ten onregte is aangetekend onder den naam van Jan Hendriks Besjes.
Verder gevende zij comparanten wetenschap, dat zij vriendschappelijk met Jan Hendriks zijn bekend geweest en bekend zijn met Hendrikje Josephus Postma, thans arbeidersche thans wonende te Noordwolde.
-

3.
manHendrikus van Lier‏
Geboren ‎24 okt 1811 Noordwolde, gedoopt ‎14 nov 1811 Steggerda, overleden ‎30 mrt 1866 Hoorn‎, 54 jaar
De doopakte van Hendrikus:
14 November 1811, baptizatus est Henricus natus autim 28 octobris, filius illegitimus Jan Hendriks Besjes et Hendrikje Joosten in Noordwolde.
Suscepit Joost Jans.
Hendrikus werd geboren op 28 Oktober en gedoopt op 14 November 1811 in Noordwolde. Ten onrechte wordt ook hij vermeld als onecht kind, met als ouders Jan Hendriks Besjes en Hendrikje Joosten.

In mei 1864 wordt hij veroordeeld wegens:
Diefstal van een schip door buitenbraak op een plaats welke niet als bewoond huis wordt aangemerkt, of daarmee gelijkgesteld.
Hij wordt veroordeeld door de rechtbank Heerenveen tot correctionele gevangenzetting van twee jaren en betaling der proceskosten.
Zo komt hij in Hoorn terecht.
-


For more information: contact