Nederweert, van Lier

Net voor het jaar 1700 huwt Joannes van Lier uit Huythuysen met Anna Bijlmaeckers afkomstig van Nederweert. Het echtpaar zal ook in Nederweert gaan wonen.
In latere inschrijvingen kwam ik regelmatig de naam Budschop tegen, waar het echtpaar en zeker de latere kinderen woonden.

Budschop was van oudsher een buurtschap van Nederweert, maar lag enigszins geisoleerd.

Een stukje geschiedenis: In 1644, werd Nederweert geteisterd door een pest epidimie. Men besloot een kapel te bouwen, ter ere van St. Rochus, de beschermheilige tegen besmettelijke ziektes.
Het werd uiteindelijk meer dan een kapel, een soort mini-kerk waar ook de mis werd opgedragen. Van heinde en verre werden bedevaartgangers naar het kerkje toe getrokken.
Bij een van de laatste cholera epidimieen die Nederland heeft gekend, stonden grote menigtes mensen buiten de kapel / kerk hartverscheurend en luidkeels te bidden.

Vanaf 1957 werd Budschop aan Nederweert vastgebouwd, wat het einde van het buurtschap betekende.

Joannes van Lier

De van Lier geschiedenis in Nederweert vangt aan met Joannes van Lier afkomstig uit Heythuysen.
Hij huwde op 5 Mei 1694 met Anna Bijlmaeckers die afkomstig was uit Nederweert, aldaar geboren in 1675. Anna is nog net geen 20 jaar oud als het huwelijk wordt voltrokken, dus redelijk jong voor die tijd.

Onduidelijk blijft het feit waarom het huwelijk wordt ingeschreven in de kerkregisters van Heythuysen op 3 Mei 1694, en nogmaals in Nederweert op 5 Mei 1694.
Het is mogelijk dat de inschrijvingen plaats vonden vanwege het feit dat het aankomend echtpaar uit verschillende plaatsen afkomstig waren.
Het kan geen ondertrouw geweest zijn, die werd normaliter drie weken eerder gedaan.
Het huwelijk Heythuysen kan een soort van attestatie geweest zijn vanwege de vestiging van het paar in een andere plaats.

Een attestatie is letterlijk het uitreiken van een getuigschrift of attest. In dagelijks spraakgebruik wordt het woord “attestatie” echter ook gebruikt voor een aantal specifieke bewijzen, veelal in geschreven vorm.

De huwelijks inschrijving Heythuysen 3 Mei 1694
De huwelijks inschrijving Nederweert 5 Mei 1694

Het overlijden van Joannes en Anna is nog niet terug gevonden, wel zijn de kinderen bekend. Hieronder een tabel met het doopjaar en de daarbij aanwezige doopgetuigen:

Doopjaar / kindGetuigen
1695 Henrica Joannes Creijelmans
Antonia Hobus
* Ida luijten
1696 GuilelmusReinerus Hobus
Maria Luijten
* Margaritha Bijlmakers
1698 CatharinaFranciscus Luijten
Elisabetha Cuijpers
* Maria van Lier
1700 JoannesLambertus Wetemans
Antonia Hobus
1701 MariaLambertus Hobus
Catharina Cupers
1702 JoannesMathaeus Morren
Windelina Bruckers
* Catharina van Lier

Guilelmus / Wilhelmus

In de mannelijke lijn is het alleen Wilhelmus waarover meer is terug gevonden.
Wilhelmus werd gedoopt op 30 Augustus 1696. Hij is niet de jongste meer als hij op 5 Mei 1737 huwt met Hendrina / Hendrika Damen of Daemen.
Het huwelijk wordt ingeschreven in de registers van de kerk van de H. Lambertus in Nederweert. Of Wilhelmus en Hendrina het wisten of niet, zij blijken nog in de vierde graad verwantschap te hebben, een feit dat in de akte wordt vermeld.

Huwelijks akte Wilhelmus van Lier en Hendrina Daemen / “dispensatione in quator”

Bij het overlijden van Wilhelmus komt de naam Budschop de eerste keer te voorschijn. Zijn begraven werd ingeschreven in het register van Nederweert. Die inschrijvingen lieten rechts van de inschrijving zien waar de overledene vandaan kwam. Budschop werd in die tijd nog als Butschop geschreven.

Begrafenis inschrijving Wilhelmus van Lier 1764

Ook de begrafenis inschrijving van Hendrina Daemen, op 9 September 1792, laat duidelijk Butschop zien aan de linkerkant van de pagina.

Begrafenis inschrijving Hendrina Daemen 1792

Ook uit dit huwelijk een aantal kinderen, waarbij de naam Budschop nog een aantal malen gaat voorkomen.

Doopjaar / kindGetuigenOverleden
1738 Anna MariaLambertus Daemen
Johanna Cuijpers
1740 JoannesPetrus Michaels
Petronella Daemen
1808 Budschop
Ongehuwd
Sutor = schoenmaker
1742 AntoniusJoannes Damen
Joannes Daemen
* Aldegundis van Laer
1774 Budschop
Sacerdos = priester
1744 MathiasMathias Daemen
Catharina Laemers
* Vincentius Vaessens
1763
18 jaar
1746 CatharinaMathias Daemen
Aldegondis Winnen
* Wilhelmina Kuijpers
1796 Budschop

Zonder nazaten in de mannelijke lijn sterft de tak van Lier in Nederweert uit.