Brief

Wij hebben de eer hiermede te berichten dat den huisgezinnen van Jacobus van Laar en huisvrouw van Abraham Verstegen en het huishouden van Franciscus Johannes Baptista Westhoff hedenavond per Steenwijker beurtschip naar de kolonie vertrokken zijn.

Dog dat de huisvrouw van Jacobus van Laar in den verleden nagt in den kraam bevallen zijnde met een van haren dogters en het kind tot haren herstelling hier zal blijven om zich vervolgens naar de kolonie bij haar man en gezin te begeven.


Terug naar de pagina van Franciscus Westhoff