Franciscus Westhoff 1806 – 1874

Franciscus Johannes Westhoff

Op 17 Augustus 1806 werd Franciscus Johannes Westhoff gedoopt in Amsterdam.
Zijn doop vond plaats in de RK Kerk St. Ignatius, beter bekend als de De Zaaier.


Deze kerk werd oorspronkelijk en illegaal opgezet in 1663 door pater Henricus van Alckemade, lid van de Jezuieten orde. 

De dichtbevolkte Amsterdamse Jordaan had een tekort aan ruimtes waar de RK gelovigen een mis konden bijwonen, en daarvoor werden deze schuilkerken opgezet.

Het zou tot 1835 duren wanneer een nieuwe deugdelijke kerk op dezelfde plaats zou worden gebouwd.
Hiernaast een foto van genoemde kerk, gemaakt rond 1920.
Franciscus Johannes Westhoff was de zoon van Franciscus Johannes Baptistus en Anna Anthonia Rits.
In Oktober 1821 vinden we hem terug in Wilhelminaoord, waar hij bij aankomst met zijn vader wordt ingeschreven als kolonisten zoon.  Hij is dan 16 jaar oud.

In Juli 1828 is er een aantekening dat hij is gedeserteerd, weggelopen dus en in Oktober 1828 is hij weer terug, en werd “afgevoerd.”
Afgevoerd betekende waarschijnlijk enige tijd in de straf kolonie, en daarna verbanning van de kolonie. Het leven en de zware arbeid in Drenthe bevalt Franciscus Johannes niet, en hij neemt vrijwillig dienst bij de schutterij. Hij doet er dus alles aan om van de kolonie en al die regels weg te komen.

In 1834, drie jaar na het overlijden van zijn vader is hij lid van de Noord Brabantse schutterij, waarmee hij in Den Helder aankomt, en in garnizoen ligt.
Dit laatste volgens een geboorte inschrijving, als hij aangifte doet van een dochter op 10 Februari aldaar, die van de trotse vader de namen Anna Antonia meekrijgt.

Anna Antonia Westhoff‏‎, geboren ‎10 feb 1834 Helder om 01:00 uur. 
Aangegeven door Franciscus Johannes Antonius Westhoff, vader, van beroep korporaal bij de Noord Brabandsche schutterij, oud 27 jaren, wonende of in garnisoen te Helder.
In tegenwoordigheid van Jan Petter, van beroep scheepstimmerman, oud 25 jaren, wonende binnen deze gemeente en Daniel van Brederode, van beroep scheepstimmerman, oud 23 jaren, wonende binnen deze gemeente.

Ruim een jaar later huwt Franciscus in Den Helder op 8 Oktober 1835 met Joanna Swart, geboortig van Den Helder in 1804. Daarbij wordt de eerder geboren dochter Anna Antonia erkend en gewettigd, en geeft de huwelijks akte als beroep van Franciscus korporaal in de twaalfde afdeling infanterie van Doesburg.

In verband met de Belgische opstand in 1830 werden vanaf die tijd alle dienstdoende en rustende schutterijen gemobiliseerd, en samengevoegd tot mobiele schutterijen. In Augustus 1839 werden deze mobiele schutterijen weer opgeheven.

Het ziet er dus naar uit dat het soldaten leven hem beter beviel dan het plattelands leven. Maar dan komt tegenslag.
In Juli 1837 komen binnen twee dagen achter elkaar, zowel echtgenote Joanna als dochter Anna, dan nog maar drie jaar oud te overlijden. Franciscus blijft alleen achter.

overleden ‎2 jul 1837 Helder om 20:00 uur Aangegeven door Franciscus Johannes Westhoff, echtgenoot, oud 31 jaren, wonende aan den Helder, van beroep sjouwerman en Daniel van Brederode, wonende aan den Helder, van beroep timmerman, oud 26 jaren, behuwd broeder‎, 32 jaar
overleden ‎4 jul 1837 Helder om 06:00 uur Aangegeven door Francisus Johannes Westhoff, vader, oud 31 jaren, wonende aan den Helder, van beroep sjouwerman en Daniel van Brederode, wonende aan den Helder, van beroep timmerman, oud 26 jaren, behuwd broeder, 32 jaar

Na dit verlies blijft hij een aantal jaren alleen, verlaat de dienst en verdiende de kost als arbeider, sjouwerman en houtzager. Dit laatste op de rijks werf in Den Helder.

Drie jaar later, huwt hij een tweede maal, met Wilhelmina Westrik uit Edam.
Het huwelijk wordt in Edam voltrokken, naar gewoonte in de geboorte- woonplaats van de bruid, op 6 september 1840. Wilhelmina was de dochter van Dirk Westrik en Johanna Visser.
Zij werd geboren op 16 maart 1813 in Edam en was dus 27 jaar oud toen zij met Franciscus Johannes huwde. Het echtpaar vestigde zich in Den Helder waar Franciscus zijn werk en inkomsten had, en er worden uit dit huwelijk weer zes kinderen geboren, allen in Den Helder.

Als eerste van dit echtpaar komt op 16 Maart 1857 in Den Helder Wilhelmina Westrik te overlijden. Weer blijft Franciscus als weduwnaar achter, en hij komt te overlijden in Den Helder op 27 Oktober 1874.

De kinderen van het echtpaar zijn neergestreken in Den Haag, Haarlem en Roosendaal, waarbij dochter Johanna Anthonia huwt met Jacobus Hendrikus van Lint, en dochter Maria Hendrika met Anthonius Bernardus Karel Vogel.
Dit zijn de familie lijnen die later zowel aan de Rooders als de van Lint kant terug zullen komen. Zie hiervoor de andere persoons pagina’s, voor meer details.

Anders liep het met de oudste zoon Dirk. Hij werd geboren in 1841 in Den Helder. In de bevolkingsregisters van Den Helder kwam ik hem tegen als kwekeling voor het onderwijs. Daarna ontbrak lange tijd ieder spoor van hem, totdat hij werd genoemd in kranten artikelen uit die tijd.

De Helderse en Nieuwedieper courant uit die tijd gaven een aantal korte berichtjes aangaande Dirk Westhoff:
In Oktober 1866, ge-examineerd en toegelaten voor het behalen van de akte voor hoofd onderwijzer.
In December 1868, door de minister van kolonieen benoemd en ter beschikking gesteld van de gouverneur generaal in Nederlands Indie.

Dit bericht werd gevolgd door een verslag van de gemeenteraad, waarin gemeld werd dat Dirk zijn ontslag had ingediend wegens vertrek naar Nederlands Indie.

De Java bode vermeld op 19 April 1869 dat Dirk is vertrokken naar Batavia, met de Maria Alfina.

Daarna weer wat korte berichten in de Helderse en Nieuwedieper courant:

24 Sep 1869: Benoemd door de gouverneur generaal tot 1e hulp onderwijzer te Soerakarta
06 Juli 1870:  Benoemd door de gouverneur generaal tot hoofd onderwijzer te Bezoeki, thans te Soerakarta
30 Mei 1873: Benoemd tot hoofd onderwijzer aan de openbare school te Klatten, thans te Bezoeki
05 April 1876: Thans hoofd onderwijzer te Klatten (Java), als zodanig benoemd tot Banjoemas

Dit zou zijn laatste aanstelling worden, een laatste bericht dat ik vond aangaande Dirk:

Overledene: Dirk Westhoff
Plaats (residentie): Tjilatjap (Banjoemas)
Datum: 02-02-1877
Opmerking(en): 
RA jaar/bladzij: 1878/309

Hij was nog vrij jong toen hij kwam te overlijden, en het is nog niet bekend of hij huwde dan wel kinderen had in Indonesie.

Met vier dochters, en een zoon die waarschijnlijk geen nakomelingen had, zal de familie naam aan deze kant uitsterven.

Voor alle data en details, zie de database, via de hoofdpagina bereikbaar.


Leave a Reply

Your email address will not be published.