Petrus Westhoff 1798 – 1824

Petrus Gerardus is de oudste zoon van de familie Westhoff. Hij is 22 jaar als hij met zijn vader in de kolonie arriveert. Al snel heeft de stadsjongen uit Amsterdam door dat de buurvrouw zich ook alleen voelt. Binnen een jaar na aankomst geeft hij te kennen dat hij voornemens te trouwen met Neeltje Jansdr. De Wijn.

Neeltje was afkomstig van Texel, en arriveerde op 12 September 1821, een maand eerder dan de familie Westhoff.
Neeltje werd ingeschreven als de weduwe Pierre. Niet duidelijk is waar deze naam vandaan komt, haar overlijdens akte vermeld weduwe van onder andere Josef Deni Gerio of Perio.
Het zal wellicht gelegen hebben aan hoe de naam werd uitgesproken en ingeschreven, feit is dat Neeltje twee kinderen bij zich had die werden ingeschreven als Trijntje Pierre van acht en Hendrik Pierre van twee.
Josef was volgens de overlevering militair geweest, en mogelijk dus afkomstig uit Zwitserland, of Italie afgaande op de naam.

De “Gemeene Armenvoogden” van Texel hadden een contract afgesloten, voor de plaatsing van zes armen kinderen met een daarover te stellen huisverzorgster benevens twee behoeftige huisgezinnen. Al met al zullen er uiteindelijk zeven koloniale hoeves ter beschikking zijn voor Texel, maar de Texelaars zijn niet echt gezien vanwege een toenemend aantal klachten bij de directie. Een van de klachten is onder andere dat “Texel sterk de neiging vertoond om vooral weduwes in de kolonies te dumpen” alsmede ongehuwd zwangere vrouwen.

Het armenbestuur van Texel krijgt een zevental hoeves toegewezen, waarvoor zij een jaarlijkse contributie betalen, om behoeftigen danwel kinderen te kunnen plaatsen.
Neeltje komt terecht in hoeve 63, en wordt een maand later de buurvrouw van de familie Westhoff die op hoeve 62 werd ingedeeld.

De vader van Petrus schrijft in Augustus 1822 een brief aan het kolonie bestuur, waarin hij de toestemming vraagt of Petrus de buurvrouw Neeltje mag huwen.
Die toestemming komt er, en op 26 oktober 1822 huwt Petrus Gerardus Westhoff dan met Neeltje Jansdr de Wijn. Neeltje is dan wel zeven jaar ouder als Petrus, maar niemand maakt bezwaar.
Een maand later wordt op 24 November uit dit huwelijk dochter Johanna Antonia geboren die dan de naam Westhoff meekrijgt. Vervolgens krijgen zij van Texel ook nog eens toestemming om op de hoeve te blijven wonen.
Johanna zal uit dit huwelijk enig kind blijven want vader Petrus komt als gevolg van een heersende ziekte op de kolonie jong te overlijden, in 1824, slechts 29 jaar oud.

Daarna staat Neeltje op de kolonie bekend als “de weduwe Westhoff” en wordt als zodanig datzelfde jaar aangeklaagd vanwege:
 
‘aangeklaagd van uit 75 roeden lands, bepoot met aardappelen de beste stammen uitgerooid en in de huishouding opgegeten te hebben, in plaats van zich te bepalen bij die, welke haar door den wijkmeester waren aangewezen.’
 

Haar weerwoord in deze is:

‘De wed. Westhoff had uit 75 roeden lands de beste aardappelen uitgerooid, doch met geen ander oogmerk dan dezelve in de huishouding te gebruiken.’

Waarna er besloten wordt haar voor straf:

‘gedurende de aanstaande winter 1/6 aardappelen minder te doen verstrekken dan naar gewoonte’.

Neeltje had door de vroegtijdige geboorte van Johanna bij de directie al een reputatie van onzedelijke vrouw, en in Augustus 1827 wordt dat nog erger als ze in ongehuwde staat het leven schenkt aan Jan de Wijn, die later voluit Jan Christiaan Doodhagen zal heten.

Anderhalve maand later trouwt ze op 2 Oktober met Leendert Cornelis Doodhagen, twintig jaar jonger dan zij en zoon van een kolonist uit Zaltbommel.

Uit dat huwelijk worden later nog twee kinderen geboren, maar in 1837 gaat het gezin met ontslag. Dochter Trijntje was al eerder de wijde wereld ingetrokken, maar verder neemt Neeltje al die kinderen met al die achternamen mee. Dus in volgorde van oud naar jong Hendrik Pierre, Johanna Westhoff, Jan de Wijn, (Jan Christiaan Doodhagen), Adriana Doodhagen, Adrianus Doodhagen.

Nadat zij in 1837 de kolonie verlaten, komen zij in Noord Holland terecht, en daar vinden we dochter Johanna Anthonia Westhoff terug in Den Helder waar zij eerst huwt met Jacobus Hubertus Wijnen, en na diens overlijden een tweede maal met Johann Heinrich Claussen.

Als laatste hieronder de overlijdens akte van Neeltje Jansdr de Wijn – Westhoff – Doodhagen van Mei 1861 in Den Helder:

Leave a Reply

Your email address will not be published.